• +32 (0)56 432030
  • info@albertbrille.be
  • ALBERT BRILLE HEEFT EEN JAARLIJKSE ZWINGELCAPACITEIT VAN MEER DAN 5.000 HECTAREN EN IS EVENEENS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE HANDELAARS IN "DE VLASWERELD".

Wat we doen

Info

Vlas is één van de moeilijkste teelten, niettegenstaande de weersomstandigheden in onze streken als de meest gunstige worden beschouwd. Maar niet alleen de weersomstandigheden, maar ook de structuur van de grond, de gebruikte meststoffen en de aanwezigheid van kennis en ervaring, beïnvloeden in sterke mate de vlasteelt.

Geschiedenis

Sinds de stichting van de onderneming begin jaren 30, bestaat de hoofdactiviteit uit de teelt, de oogst en het zwingelen van strovlas. Het vlas wordt hoofdzakelijk geteeld in de Franse departementen Eure, Seine-Maritime en omgeving. Albert Brille oogst en zwingelt op jaarbasis meer dan 4.000 hectaren strovlas...

Teelt

Vlas wordt uitgezaaid tussen eind maart en begin april en is klaar om gesleten (uitgetrokken) te worden na een relatief korte periode van 100 dagen. Vlas wordt geoogst tussen begin juli en midden augustus. ...

Zwingelen

Zwingelen is een mechanisch proces van het breken van het strovlas om alzo de vezels te scheiden van de houten gedeelten. Het strovlas wordt gebroken tussen een aantal brakelrollen...

Producten en toepassingen

Wij kunnen u een uitgebreid gamma van producten aanbieden...

Contact

Tel 0032 56 43 20 30 info@albertbrille.be